x

Kedves látógatónk!

Amennyiben nem találta meg az Ön által keresett kiadványt,
kérjük írjon nekünk a rocks@rocks.hu e-mail címre vagy érdeklődjön a +36-1-318-0998 telefonszámon
és munkatársunk felvilágosítást ad Önnek a beszerzési lehetőségekről.

Jogi információk

Adatvédelem

Jelen pont vonatkozásában Adatkezelőnek a Rock’s Second Hand 2001 Bt. minősül. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat csak az érintett hozzájárulásával kezeli. Az adatkezelés során betartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit.

A megrendeléssel összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő és annak munkavállalói ismerhetik meg. Az érintettre vonatkozó adatok az Adatkezelő szerverein kerülnek tárolásra.

Az adatkezelő honlapjának használata bizonyos körben (azonban nem teljes körűen) regisztráció, vagyis személyes adatok megadásához kötött, amely egyúttal a szerződés létrejöttének feltétele is lehet. A regisztráció során az Adatkezelő egyértelműen jelzi a kötelezően és opcionálisan megadandó adatok körét. A kötelezően megadandó adatok a szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához és használatához szükségesek. A kötelezően megadandó adatok az alábbiak:

Amennyiben az érintett bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azt eredményezheti, hogy bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe, illetve a honlap bizonyos tartalmait nem ismerheti meg. Az adatszolgáltatás a regisztráció vonatkozásában önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása. A regisztráció véglegesítésével a Vevő hozzájárul a megadott személyes adatainak az Adatkezelő általi kezeléséhez.

Az Adatkezelő a megadott adatokat titkosan kezeli, harmadik fél részére nem szolgáltatja ki, kivéve a szerződés teljesítése érdekében az Adatkezelővel szerződött alvállalkozókat. Az adatkezelő a megadott adatokat csak a megrendelés teljesítéséhez (számla kiállításához, postázáshoz) használja fel, kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. futárszolgálat, posta) a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben. Kivételt képez továbbá az az eset, amikor az érintett hírlevélre iratkozik fel; ekkor a hírlevélről történő leiratkozásig a megadott adatok e célra is felhasználásra kerülhetnek.

Az Adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Az érintetteket kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységet. A Vevő kiemelt felelőssége, hogy gondoskodjék az általa választott jelszó megfelelő titokban tartásáról.